استانبول کارت یا در واقع کارت حمل و نقل عمومی استانبول بسیار مهم و یکی از ارکان مهم برای زندگی در استانبول بزرگ استانبول می باشد. استانبول برخلاف تهران دارای سیستم حمل و نقل عمومی بسیار مناسب و کارایی می باشد و این سیستم حمل و نقل شمال اتوبوس، مترو بوس، مترو، LRT، کاباتاش و … میشود.

تمام این سیستم های حمل و نقل عمومی را میتوانید تنها با استفاده از یک کارت به اسم استانبول کارت استفاده کنید. استانبول کارت را میتوانید از داخل هر ایستگاهی که کیوسک های مخصوصی برای این موضوع تعبیه شده تهیه کنید و به راحتی شارژ کنید.

در صورتیکه در داخل ترکیه مقیم باشید و دارای کارت بانکی هستید میتوانید از طریق اپلیکیشن زیر اقدام به شارژ کارت خود بکنید و اگر مقیم نیستید یا به هر دلیلی کارت بانکی ندارد از همان کیوسک ها اقدام به شارژ کارت خود بکنید.

برای دانلود اپلیکیشن استانبول کارت میتوانید از 2 لینک زیر استفاده کنید:

در نظر داشته باشید بدون داشتن این کارت نیز میتوانید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید اما بسیار راحت تر است که این کارت داشته باشید چون حتی از داخل اپلیکیشن نیز میتوانید موجودی کارت خود و حتی تمام جزییات سفر خود را مشاهده کنید.