اوانجلیست آپوستو لاکیس، وزیر دفاع یونان درباره دیدارهای هیئت‌های این کشور و ترکیه در آتن گفت: ما مجراهای گفتگو میان دو طرف را باز گذاشته و برای رسیدن به بهترین نتایج تلاش می‌کنیم.

وی که این سخنان را هنگام بازدید از شرکتهای کشتی‌سازی نیروی دریای یونان بیان داشت و افزود:

“مذاکرات در مورد اقدامات اعتمادساز میان دو طرف در فضایی خوب همچنان ادامه دارد. با اجرای این اقدامات (اعتمادسازی)، قادر خواهیم بود تا تنش ها در اژه را کاهش دهیم.

بایستی نگرانی در خصوص ایجاد رویدادهای خارج از کنترل را رفع کنیم. این آخرین دیدار دوجانبه نبوده و در صورت لزوم هیئت یونانی به ترکیه سفر کرده و گفتگوها را ادامه خواهیم داد”.

منبع : AA Haber