رخسار پکجان، وزیر بازرگانی ترکیه در کنفرانس «حمایت از تجارت و سرمایه گذاری برای توسعه جامع و پایدار» که در چارچوب نشست وزیران بازرگانی و اقتصاد دیجیتال گروه 20 در شهر تسوکوبای ژاپن برگزار شد، شرکت کرد.

پکجان در این کنفرانس ضمن اشاره به آنکه تدابیر سیاست گذاران در قبال برخی چالش‌های کوتاه مدت قابل درک است، گفت: اما این قبیل اقدامات راه را برای افزایش محافظه کاری که منجر به قطع شدن زنجیره‌های تامین جهانی و عدم اعتماد به سیستم می‌شود، را باز می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: از این رو باید تصمیمات عاقلانه اتخاذ کرده و آینده خود را فدای منافع کوتاه مدت نکنیم. تجارت حکم لوکوموتیو محرک توسعه یک کشور است، افزایش محدودیت‌ و تنش‌های تجاری تهدیدی برای توسعه جامع و پایدار به شمار می‌رود.

پکجان همچنین خاطرنشان کرد: بازرگانی چندجانبه مبتنی بر سیستم باز، آزاد و قانونمند پیش شرط دستیابی به مزایای تجاری است.

منبع: AA Haber