بر اساس داده‌های سازمان فرودگاه‌های دولتی ترکیه (DHMİ) در 5 ماه امسال 39 میلیون و 719 هزار و 547 مسافر از طریق سه فرودگاه استانبول سفر کرده اند. این سفرها از طریق 275 هزار و 878 پرواز صورت گرفته است.

در این مدت از فرودگاه «آتاتورک» که از روز 6 آوریل امسال بسته شد، 16 میلیون و 72 هزار و 534 مسافر تردد کرده اند.

هشت میلیون و 538 هزار و 579 مسافر از طریق فرودگاه «صبیحه گؤکچن» جابجا شده اند.

همچنین 9 میلیون و 958 هزار و 587 مسافر از طریق فرودگاه جدید استانبول سفر خود را انجام داده اند.

منبع: TRT Haber