ترکیه جزو قاره آسیا است یا اروپا مسئله این است! سوالی بسیار جالب که همه ما جواب آن را میدانیم اما جواب هایی متفاوت و باید گفت از هر لحاظ شما درست فکر میکنید. با هفت مهر همراه باشید.

ترکیه کشوری اروپایی – آسیایی

ترکیه کشوری با سابقه بسیار طولانی و تاریخی کهن همچون کشور ما از سال ها قبل حتی قبل از زمان رومی ها شاهراه ارتباطی بین قاره اروپا و آسیا بود و به همین دلیل همواره جزو کشور ها و مناطق بسیار مهم از لحاظ استراتژیک در جهان است.

ترکیه همواره در تمام تاریخ از وسعت بالایی برخوردار بوده و همیشه وسعت آن تا به قاره اروپا می رسیده و این وسعت را مدیون امپراطوری عثمانی و قبل از آن امپراتوری روم کبیر است.

چرا ترکیه اروپایی حساب میشود؟

ترکیه از چند لحاظ اروپایی حساب میشود:

  1. اقتصاد
  2. سیاست
  3. توریست

ترکیه به دلیل داشتن روابط اقتصادی بسیار نزدیک با اروپا و داشتن جایگاه یکی از بزرگترین صادرکنندگان به کشور های اروپایی و واردکنندگان از کشور های اروپایی همواره در در بخش های اقتصادی و تقسیم بندی های اقتصادی در زمره کشورهای اروپایی قرار میگیرد.

ترکیه به لحاظ سیاسی نیز جزو تقسیم بندی اروپایی به حساب می آید و اولین و بزرگترین دلیل آن قرار گیری این کشور در حوزه کشور های ناتو می باشد. این کشور به دلیل داشتن یکی از بزرگترین ارتش پیاده نظام های دنیا همواره عضو بسیار مهمی از ناتو به حساب می آید.

ترکیه همواره به لحاظ توریستی از کشور های مطرح در دنیاست و همواره سالیانه میزبان تعداد بسیار گردشگر است. کشور ترکیه در تقسیم بندی کشور های توریست پذیر در لیست کشور های اروپایی قرار میگیرد.

چرا ترکیه آسیایی حساب میشود؟

ترکیه از چند لحاظ آسیایی حساب میشود:

  1. جغرافیایی
  2. جمعیت
  3. دین

استان های ترکیه به لحاظ جغرافیایی به جز استانبول مابقی در قاره آسیا قرار گرفته اند و بیشتر تمرکز خاک ترکیه در قاره آسیا است پس به لحاظ جغرافیایی این کشور در قاره آسیا قرار دارد.

به لحاظ جمعیتی تراکم جمعیتی کشور ترکیه بیشتر در سمت آسیایی واقع شده است و از این حیث نیز کشور ترکیه آسیایی محسوب میشود.

از لحاظ دینی با توجه به اینکه 90% کشور های اروپایی دین مسیحیت را به عنوان دین مرجع قبول دارند اما کشور ترکیه به دلیل داشتن 86 درصد جمعیت مسلمان درون خود به یکی از کشور های مسلمان نشین آسیایی تبدیل شده است.

سوال پایانی: آیا ترکیه آسیایی است یا اروپایی یا خاورمیانه؟

در انتها باید گفت این کشور در نوع خود بسیار منحصر به فرد است و به جز موارد جمعتی و جغرافیایی در زمره کشورهای اروپایی قرار میگیرد بطوریکه در مسابقات ورزشی بین المللی ترکیه هیچگاه در میان کشور های اروپایی رده بندی نشده است. البته باید گفت در دسته بندی جدید کشور ترکیه در برخی سایت ها و مجله ها در زمره کشورهای خاورمیانه قرار گرفته است که البته به باور بسیاری از کارشناسان این نوع تقسیم بندی بسیار غلط است.