نشست کشورهای گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن با چند توافق پایان یافت. آمریکا موافقت کرد تعرفه‌های جدید علیه چین وضع نکند و به خاطر خرید موشک‌های روسی هم تحریمی علیه ترکیه اعمال نخواهد شد.

نشست کشورهای گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن با چند توافق پایان یافت. آمریکا موافقت کرد تعرفه‌های جدید علیه چین وضع نکند و به خاطر خرید موشک‌های روسی هم تحریمی علیه ترکیه اعمال نخواهد شد. همزمان حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان موجب ناخشنودی عده‌‍ای از رهبران شرکت کننده در این نشست شد. اما دونالد ترامپ عربستان را متحد بسیار خوب آمریکا نامید.

منبع: BBC