فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه ضمن شرکت در 72 امین سالگرد کنفرانس درمانی و بهداشتی جهان در دفتر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس اعلام کرد : ترکیه در عرصه درمانی و بهداشتی بصورت کشوری نمونه در جهان در آمده است.

فخرالدین کوجا ضمن تاکید بر اینکه ظرفیت حیطه شمول خدمات درمانی و بهداشتی در ترکیه به 100 درصد نزدیک می باشد اعلام کرد : سیستم درمان و بهداشت در ترکیه با گذشت هر روز به سیستمی که با گذشت هر روز نمونه برتری برای دیگر کشورها نشان داده می شود، در آمده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سیستم های بهداشتی جهان در روزهای اخیر تحت تاثیر منفی قرار گرفته و در دوره ایی که موج مهاجرتها در حال فزونی است،  ترکیه برای حدود 4 میلیون پناهجوی سوری خدمات بهداشتی ارائه کرده و در این زمینه به کشوری نمونه تبدیل شده است گفت : در خلال تماس های خود در ژنو از فرصت توجیه اقدامات و فعالیت های خود به مخاطبین برخوردار شدیم.

وی ضمن اشاره به نامزدی دکتر ندرت امیراوغلو به مدیریت منطقه اروپایی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد : دست آوردها و موفقیت های دکتر امیر اوغلو در طول 20 سال اخیر از سوی سازمان جهانی بهداشت دنبال می شود.

فخرالدین کوجا افزود : نامزدی یک شهروند ترکیه بویژه در عرصه سیستم بهداشت و درمان برای مدیریت منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت غرور آفرین است.

منبع : TRT Haber